Instrukce

Orientační délka programu je cca 1–3 hod. (dle zakoupeného programu)
a skládá se z:
– oblékání úvazku
– školení a tréninku správné a bezpečné techniky jištění
– samotného absolvování trasy
Účastníci mladší 18ti let musí být doprovázeni dospělým. Jeden dospělý může dohlížet na max. 10 účastníků mladších 18ti let nebo max. 3 účastníky mladší 15ti let, u kterých je doporučena osobní asistence dospělého při přejišťování.
 
Účastníci programu jsou povinni dodržovat pravidla bezpečného pohybu ve výšce a to především:
– používat celotělový zachycovací postroj, jistící sadu s dvěmi karabinami a kladkou
– zvládnout a demonstrovat správnou techniku jištění dříve, než opustí tréninkové překážky
– před nástupem na překážky a po celou dobu pohybu ve výšce se v každém okamžiku jistit za bezpečnostní (ČERVENĚ OZNAČENÁ) ocelová lana
 
Poruší-li účastníci tato pravidla, vystavují se riziku
pádu a vážného zranění!
Povolený počet osob na jedné překážce je 1 osoba
a na plošince mohou být maximálně 3 osoby.
 
Na program je nutné se připravit takto:
– dlouhé vlasy musí být stáhnuty vzadu do culíku a schované pod čepicí, bundou, tričkem apod., aby nedošlo k zachycení do kladky
– povolená je pouze pevná sportovní obuv (ne boty s podpatky, nazouváky apod.), která nespadne z nohy
– volné oblečení a nevhodné doplňky (šátky, šály, kravaty) musí být upravené tak, aby nedošlo k jejich zachycení do kladky nebo jistícího zařízení
– ze všech kapes vytáhnout obsah, který může vypadnout a zranit účastníky dole
– sundat prstýnky, velké náušnice, náramky, řetízky – vyhnete se tak zranění, jejich zničení nebo ztrátě
 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO NÍZKÉ LANOVÉ PŘEKÁŽKY
Trasa se skládá z nízkých lanových překážek, které jsou za sebou řazeny tak, že tvoří dráhu.
Vstup na překážky dětského lanového centra je možný pouze v provozní době po zakoupení vstupenky.
 
Programu se mohou účastnit ti, kteří splňují předpoklady:
Minimální věk: 3 roky
Maximální věk: 12 let
Maximální hmotnost: 100 kg
Rodiče nebo odpovědný zástupce smí vstoupit na lanové překážky
pouze za účelem pomoci dítěti.
Za úmyslné poškození zařízení dětských lanových překážek dítětem
nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese
odpovědnost v plné výši zákonný zástupce.
Návštěvník je povinen dodržovat pokyny instruktorů.
 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO VYSOKÉ LANOVÉ PŘEKÁŽKY
Trasa se skládá z kombinace vysokých lanových překážek, lanovky, skoků a houpaček. Bezpečnost účastníků je zajištěna systémem jistících lan, na které se účastníci jistí pomocí horolezeckého vybavení dle pokynu instruktora.
Vstup na překážky lanového parku je možný pouze v provozní době po zakoupení vstupenky, po proškolení a se souhlasem instruktora lanového centra.
 
Programu se mohou účastnit ti, kteří splňují předpoklady:
Minimální výška: 150 cm
Minimální věk: 10 let
Maximální váha: 120 kg
 
Programu se nesmí účastnit:
– těhotné ženy
– osoby se srdeční vadou
– osoby, které prodělaly poranění páteře
– a všechny osoby, kterým by absolvování programu dle vlastního zvážení mohlo zhoršit zdravotní stav